ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ—- ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ Σχολικού Έτους (2023 – 2024) – Α.Ο.Θ.

ΓΕΛ - ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ Α.Ο.Θ. - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ Σχ. Έτους (2023 - 2024)

ΥΛΗ 3-
ΕΠΑ.Λ. ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ Σχολικού Έτους (2021 – 2022) Α.Ο.Θ. και Α.Ο.Δ.

ΥΛΗ Α.Ο.Θ. και Α.Ο.Δ. ΕΠΑΛ - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ Σχ. Έτους (2021 - 2022) , ΦΕΚ 3147/τ.β΄/19.07.2021

SCAN_6 SELIDES - 20-7-2021
ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ – Άρθρο 86 , νόμου 4823/2021 – ΦΕΚ 136 /τ. Α΄/ 03-08-2021
ΕΞΕ – 104795 – 2020 – Ρύθμιση μαθητικών θεμάτων